Nyhedsbrev fra Brobyværk Lokalråd

Nyhedsbrev fra Brobyværk Lokalråd

Der har fra flere borgeres side været ytret ønske om at blive informeret om, hvad Brobyværk Lokalråd beskæftiger sig med. 

Vi arbejder med adskillige opgaver, hvoraf den mest synlige er vedligeholdelse af og tænding af  lyset på træet ved Brobyværk Kro omkring jul.

Af andre, mere eller mindre synlige opgaver, kan nævnes:

 1. Arrangementet omkring Sankt Hans bål.
 2. Flagalléen foreståes af lokalrådet og bliver opsat og nedtaget af Villy og Birgit Olsen.
 3. Sti-gruppen hører under lokalrådet. Men vort fantastiske stisystem bliver tilset og vedligeholdt af et hold af hjælpere.
 4. Hjertestarteren, som er placeret på muren hos Lisbeth ( Min Købmand), tilses og vedligeholdes af lokalrådet.
 5. Post- og gavekort med motiver fra Brobyværk kan købes hos Lisbeth.
 6. Genoptagelse af velkomst til nytilflyttere. Vi kan fint bruge hjælp til at få identificeret nytilflytterne. Så kontakt os, når I får en ny nabo. 
 7. Vi forsøger at få oplyst, hvad der sker med ”Møbelforretningen”. Vi har kontakt til kommunen og afventer svar. Vi hører gerne fra jer, hvis I ved noget konkret.
 8. Vi undersøger mulighederne for at etablere seks til otte autocamperpladser på Østergaards Plads.
 9. Lokalrådet har haft kontakt til energirådgiver og fjernvarme Fyn omkring etablering af fjernvarme til de ca. 530 husstande i Brobyværk/Allerup.
  Umiddelbart bliver vi ikke tilsluttet fjernvarmen i den nærmeste fremtid. Men Fjv. Fyn tager det med i deres næste screening af mulighederne. Vi vil sandsynligvis høre nærmere herom engang i tredje kvartal. Problemet hos os i forhold til Nr. Broby er, at i Nr. Broby var der allerede etableret fjernvarme med nødvendige stikledninger inden tilslutningen til Fjv. Fyn.
 10. Vi vil forsøge at gøre det attraktivt for et nyt par at flytte hertil, nemlig et storkepar, ved at gøre storkereden på ”Holmen” indflytningsklar. Men vi mangler hænder og en lift.
 11. I tæt samarbejde med Brobyværk Pensionistforening og Brobyværk Kro arrangerede vi en middag på kroen med musikalsk underholdning. Arrangementet kom i stand med midler fra kommunen.
 12. Der er afholdt fællesmøde med lokalrådene i den ”gamle” Broby Kommune. 
 13. Brobyværk Lokalråd afholder fire til seks møder årligt samt adskillige møder på ”arbejdsgruppeniveau”.
 14. Vi deltager i møder med Fynsland, som er paraplyorganisationen for de 21 lokalråd i FMK.
  Fynsland har tæt kontakt til kommunen, hvorfor de kan løfte, hvis vi har brug for en vognstang.Generelt mangler vi ”arme og ben/hjælpere” til ovennævnte.

Årsmøde er tirsdag, den 26. april 2022 kl. 19.00
på Brobyværk Kro.

Vi trænger til udskiftning på et par af posterne,
så kontakt en af os, hvis du er interesseret i at få udviklet din landsby.


Share this content:

1 KOMMENTAR

comments user
Bjarne Matthiesen

Hej lokalråd
I forhold til jeres punkt 9, er der oprettet i tilkendegivelses underskrifts indsamling på Facebook, og er gået i gang med at lave lister, hvor planen er at komme rundt i hele området, så dem uden Facebook også kan til kende give at de ønsker fjernvarme. Hvis der ikke gøres opmærksom på i området, at der arbejdes med fjernvarme, vil der være mange der skifter til varmepumpe løsning og derfor fjerne det muligheden for fjernvarme i området

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyWaves by SpiceThemes