Foreninger

Følg links i menuen for at få yderligere oplysninger om foreninger i Brobyværk.

Et meget stort gode for Brobyværk-området er mange aktive foreninger og dermed aktive borgere, der på forskellige måder bidrager til områdets bedste. Listen er lang og med mange aktive deltagere – her et udpluk:

Hele sports- og idrætsdelen har et væld af udbud – aktiviteter i hallen – og et udbredt samarbejde med nabobyerne om forskellige sportsgrene – en motions-cykelkub med to årlige store cykelløb – en aktiv tennisklub med egne baner – blot for at nævne en lille bid af, hvad der foregår på det område.

Vi har en nylig ombygget Brobyværkhal – med mange faciliteter – og nu med fælles centerleder med Nr. Broby

Vi har Pontoppidanskolen – der har elever fra 0. – 9. årgang

Ungdomsklub – (Ungdomsskole) – for de 13 – 18 årige

Madklub – der inviterer til fællesspisning en gang hver måned i vinterhalvåret

Sønder Broby Kirke og menighedsråd – der foruden søndagsgudstjenesterne hen over året har mange forskellige tiltag og arrangementer – og som også driver Præstens Skov, en bynær skov åben for alle

Pensionistforeningen og OK-klubben – ligeledes begge med mange arrangementer for deres medlemmer

Brobyværk Handels- og håndværkerforening – der bestemt også bidrager til sognets bedste – passer borgerhaven og grønne områder  – vandcykler /ænder i åen – borde og bænkesæt – julehjerter / julebelysning  – børnenes juletræ på kroen – blomster ved byportene – infotavle ved kroen og ikke mindst kampagnen:  Fri for hundelorte

Foreningen til Forskønnelse af Brobyværk – er bl.a.  initiativtager til lyssætningen af bøgetræet ved kroen og juletræ på holmen

Lokalhistorisk Arkiv – der samler på den lokale historie – og lige så vigtigt formidler historien – med årsskrifter, ture, foredrag, turistpjece

Brobyværk Lokalråd –( Lokalrådets formål er at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets

udvikling og at søge at få medindflydelse i anliggende, som vedrører lokalsamfundet. )

Stigruppe – etablerer og vedligeholder stier, Her i sognet har vi en meget flot og varieret natur – og mange benytter sig af stiernes muligheder for at komme ud i naturen

PR-gruppe – velkomstfolder til uddeling til nytilflyttere – byder velkommen

(Skt. Hans-gruppe)

flagalle – legeplads – hjertestarter

  • samarbejder og er i tæt dialog med de øvrige lokalråd i den tidligere Broby Kommune.
  • fælles har vi udarbejdet planer for cykelstiforbindelser imellem byerne og indsendt katalog til kommunen med forslagene – af forslagene ser cykelstien mellem Brobyværk og Nr. Broby nu til at blive realiseret
  • der er planer om klyngesamarbejde mellem V. Hæsinge-Brobyværk og Nr. Broby
  • deltager i Borgerbudget
  • Sammen med Nr. Broby skal vi i gang med områdefornyelse – et fælles projekt

Og så har vi Erland – der utrættelig  – gør en kæmpe indsats for, at der skal se pænt og ryddeligt ud her ved indsamling af affald. Målet er at være den reneste by i Danmark.

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyWaves by SpiceThemes