Brobyværk Lokalråd 2022-2023

Brobyværk Lokalråd

Brobyværk Lokalråd har på lokalrådsmøde den 26. april 2022 konstitueret sig på ny, og det medfører følgende: Formands– og næstformandsposterne ”nedlægges”. og der etableres

kollektiv ledelse – alle kan kontaktes

Sekretær – referent
Jesper Knudsen, Husmandsgyden 4, Brobyværk, 5672 Broby
Tlf.:  62 63 23 33 / 22 22 29 62
Mail: knudsen.jesper@gmail.com

Kasserer
Margit Larsen, Højdevangen 16, Brobyværk, 5672 Broby
Tlf.: 62 63 21 10 / 30 35 28 20
Mail: m.larsen@tdcadsl.dk

Leif Madsen, Højdevangen 24, Brobyværk, 5672 Broby
Tlf.: 29 45 13 87
Mail: Else1940@gmail.com

Niels Hviid, Hesselhøjvej 8, 5672 Broby
Tlf.: 30 70 02 10
Mail: nhv@smilemail.dk

Klaus Ilsøe Nielsen, Rugløkkevej 4, 5672 Broby
Tlf.:  20 76 16 44
Mail: malerklaus@hotmail.com

Bjarne Matthiesen, Granvænget 27, 5672 Broby
Tlf.: 23 81 80 93
Mail: Bjarne@matthiesen4.dk

 

Brobyværk Lokalråd – vedtægter 2018

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyWaves by SpiceThemes