BROBYVÆRK LOKALRÅD

BROBYVÆRK LOKALRÅD

Det er godt at se, at der findes borgere, der er opmærksomme på, at der er et fungerende lokalråd i Brobyværk. Vi i lokalrådet skal dog være de første til at vedgå, at der ikke fra vores side informeres tilstrækkeligt på de sociale medier omkring, hvad vi beskæftiger os med, og hvad vi får gennemført.

Lokalrådet vil bestræbe sig på, fremtidigt, at informere her på www.brobyvaerk.net

Men nu er det engang sådan, at et lille samfund som vores kun fungerer godt, såfremt alle er villige til at give en hånd med, når der araangeres dette eller hint, og møder op med denne hjælpende hånd.

Lokalrådet alene er ej heller sat i verden for at finde på, arrangere, udføre etc, men på grundlag af forslag fra borgerne at finde midler til og evt. guide/styre aktuelle projekter.

Så hvis I ønsker et velfungerende lokalsamfund med mange tilbud, så kom ud af busken og deltag aktivt i arbejdet og mød op til arrangementerne, meld jer som frivillige, kom med idéer og ikke mindst mød op til årsmøderne, der iflg. vedtægterne afholdes en hverdagsaften i april. Dog ikke siden 2019 pga. Corona. Indkaldelse sker via de sociale og lokale medier.

Opgaver, som lokalrådet har beskæftiget sig med:

  • Å Jazz (hvor der desværre kun var meget begrænset deltagelse fra lokalområdet)
  • Skt. Hans arrangement
  • Ophængning, vedligeholdelse og tænding af julelyset ved kroen
  • Flagallé
  • Middag for pensionister
  • Etc.

Såfremt der havde været frivillige med børn i den skolepligtige alder, ville der have været arrangeret fastelavnsfest, julefest for børnene.

Så deltag i fællesskabet, mød op til årsmødet og stil op til lokalrådet. Vi mangler afløsere, som har mod på og energien til lokalrådsarbejde.

Medlemmerne af Brobyværk lokalråd er: Margit Larsen, Leif Madsen, Klaus Ilsøe Nielsen, Niels Hviid, Erik Andersen og Jesper Knudsen.

Med venlig hilsen
Brobyværk Lokalråd

Share this content:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyWaves by SpiceThemes