Høringssvar på bustrafik i Faaborg Midtfyn kommune fra Lokalrådene og Fynsland

Høringssvar på bustrafik i Faaborg Midtfyn kommune fra Lokalrådene og Fynsland

Den kollektive trafik i Faaborg Midtfyn kommune er stærkt udfordret, da den nuværende bustrafik ikke bliver brugt ret meget i perioder af dagen. Det er ikke holdbart at køre rundt med store busser, hvor der ikke er ret mange passagerer med. Dette vil lokalrådene og Fynsland gerne være med til at udvikle på.

Fynsland var indbudt til et møde af Teknik og Miljø den 27. april sammen med ældrerådet og handicaprådet. Vi var lovet en orientering fra Fynbus-direktøren og en drøftelse af fremtiden. Direktøren var kørt hjem, da vores møde begyndte og kommunens repræsentant i Fynbus bestyrelse var også kørt hjem. Der kom så godt som ingen orientering fra Teknik og Miljø om emnet, det var meget overraskende og ikke i overensstemmelse med ”Her skaber vi i fællesskab det bedste sted at bo”. Det var mildest talt en forbier.

Det udsendte meget omfangsrige materiale fra Fynbus er kønne hensigtserklæringer, men uden konkrete bud at forholde sig til.

Derfor en opfordring til Faaborg Midtfyn kommune og Fynbus om at få tænkt buskørsel på en anden måde.

Fynsland er helt med på, at store busser uden ret mange passagerer ikke er økonomisk og klimamæssigt holdbart. Derfor vil udbredelse af Flex Tur og Plus Tur ordningen være en ordning, der skal tages mere i brug og rettes til. Ordningen skal gøres økonomisk tålelig for borgere med lav indkomst ved f.eks. at prissætte til 2,50 kr. pr. km. Den skal gøres brugervenlig for ældre, så det ikke alene er muligt at online bestille, men også telefonisk. Ligeledes bør der tilbydes hjælp ved ind- og udstigning. Der skal mere information om brugen af Flex Tur og Plus Tur, og hvordan det bruges.

Der kunne tænkes elcykler og delebiler ind i konceptet, således brugerfladen blev større.

Ligeledes burde samkørsel af mange offentlige transporter til eksempelvis specialskoler koordineres meget mere. Ligesom Nabo go og Go More kunne introduceres meget mere.

Hvis Faaborg Midtfyn kommune og Fynbus vil gøre mobiliteten større i vores kommune, skal der tænkes helt anderledes. Det er tvingende nødvendigt at få mobilitet ud i alle områder, så det gode liv kan leves uanset alder i alle områder af kommunen.

Det er tankevækkende at 40 % af Faaborg Midtfyn kommunes borgere ikke har adgang til en bil, så derfor er der et stort potentiale at arbejde med, hvis det bliver grebet rigtig an.

Fynsland stiller os gerne til rådighed for et møde, hvor alle parter er med til at skabe nye vinkler på den kollektive trafik.

Lokalrådene:  

Henrik Wiberg Andersen, Nr. Broby lokalråd.

Connie Hede og Halldor, Bøgebjerg Lokalråd 

Connie Faurskov, Ryslinge lokalråd

Yvonne Koch, Søllinge lokalråd

Knud Erik Rasmussen, Korinth og Ø.Hæsinge lokalråd

Mikael Kristensen, Haastrup Udviklingsråd.

Dina Rosenberg, Lokalrådet for Gl. og Ny Stenderup, Sandholt Lyndelse og Vester Hæsinge 

Winnie Tang Pedersen, Gislev lokalråd

Malene Hjorth Bertelsen, Årslev/Sdr. Nærå lokalråd. 

Thomas Holstedt Nielsen, Forum Ferritslev-Rolfsted  

Karl Peter Warming, Gestelev-Heden-Vantinge lokalråd.

Simon Langeskov Jylov, Espe lokalråd

Jesper Knudsen, Brobyværk lokalåd

Anne Mette Vahl-Møller, Foreningerne i Krarup

Max Ravn, Byforum Ringe

Frank Andersen, Kværndrup lokalråd

Henning Bahl, Falsled-Millinge-Svanninge lokalråd  

Signe Nyborg Madsen, Allested-Vejle lokalråd  

Venlig hilsen på Fynslands vegne
Yvonne Koch og Gunnar Landtved

Share this content:

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyWaves by SpiceThemes