Fjernvarmepuljen

Fjernvarmepuljen

Mandag den 15. april blev der indgået en politisk aftale om flere midler i fjernvarmepuljen. Det betyder, at der afsættes de i alt 35,7 millioner kroner til vores fjernvarmeprojekter, som der oprindeligt blev søgt om.

Vi ved endnu ikke, hvordan processen bliver, altså om vi skal søge igen, men tilskuddet skulle under alle omstændigheder være sikret.

Det er gode nyheder. Det giver jo gode forudsætninger for også at få fjernvarme til Espe, Brobyværk, Faldsled, Horne, Vester Aaby og Millinge/Svanninge inden for relativt nær fremtid.

I er stadig nødt til at væbne jer med tålmodighed. Vi kan ikke køre syv fjernvarmeprojekter samtidigt. Det er FFV Energi & Miljø, der står med et milliontab til projektering og udbud, hvis projekterne viser sig at være for dyre, når vi modtager tilbud. Derfor er planen, at vi udbyder Korinth-projektet som det første. Viser det sig, at priserne fra projektforslagene holder, så kan vi sammen gå videre med at indsamle bindende tilsagn i de øvrige byer og være mere sikre på, at priserne man binder sig til, også holder. Viser tilbuddene priser, der er meget højere end forventet, indkalder vi arbejdsgrupperne til møde for at beslutte, hvad vi gør.

Vi er godt i gang

Vi er allerede så langt i processen i Korinth, at vi vil holde et borgermøde i maj, hvor vi informerer nærmere om projektet og går i gang med at indsamle underskrifter. Når regnskabet gøres op til september, bliver det afgørende, hvor stor tilslutningen er: Vi skal have 384 husstande med for at gå videre med projektet.

Hvis vi lykkes, sendes projektet i udbud, og når vi så har priserne derfra, kan vi være mere præcise i forhold til jeres byer med hensyn til, hvad det er man binder sig til.

Korinth bliver derfor afgørende på flere måder. Det er nogle gode erfaringer at gøre os, som vi kan drage nytte af i jeres projekter, hvilket kan gøre processen hurtigere.

Vi skriver ud igen, når vi ved, hvordan processen bliver ift. fjernvarmepuljens nye midler.

I er velkomne til at komme og overhøre det kommende borgermøde.

Spørgsmål skal rettes til Christian Møller på tlf. 4521705398 eller mail chmo@ffv.dk

Share this content:

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyWaves by SpiceThemes