NYT FRA STIGRUPPEN

NYT FRA STIGRUPPEN

I forbindelse med at foråret nærmer sig, opfordrer Stigruppen endnu flere brobyværkere til at komme ud og nyde forårstegnene langs vores stier. Stigruppen har repareret og understøttet broen i Præstens Skov, således at den nu ligger stabilt og sikkert. 

Der er sat nye stimarkeringer op over markerne på Dyrehøjsporet. Stigruppen vil i den kommende tid lægge stibeskrivelser og kort ud her på BrobyværkNet, således at beskrivelserne kan hentes elektronisk på egen pc eller telefon.

Det første link er til Dyrehøjsporet.

Broen i Præstens Skov
Udsnit af Dyrehøjsporet

Share this content:

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyWaves by SpiceThemes