Brobyværk Lokalråd 2019-2020

Brobyværk lokalråd

Brobyværk Lokalråd har på lokalrådsmøde den 16. september 2019 konstitueret sig på ny og det medfører følgende: Formands – og næstformandsposterne ”nedlægges” og der etableres

kollektiv ledelse – alle kan kontaktes

Sekretær – referent

Jesper Knudsen, Husmandsgyden 4, Brobyværk, 5672 Broby

Tlf.:  62 63 23 33 / 22 22 29 62       Mail: knudsen.jesper@gmail.com

Kasserer

Margit Larsen, Højdevangen 16, Brobyværk, 5672 Broby

Tlf.: 62 63 21 10 / 30 35 28 20        Mail: m.larsen@tdcadsl.dk

Erik Andersen, Allerupvej 30, Allerup, 5672 Broby

Tlf.:  20 22 88 89                               Mail: allerupgaard@ryesplantage.dk

Leif Madsen, Højdevangen 24, Brobyværk, 5672 Broby

Tlf.: 29 45 13 87                                Mail: Else1940@gmail.com

Niels Hviid, Hesselhøjvej 8, 5672 Broby

Tlf.: 61 62 11 23                              Mail: nhv@smilemail.dk

Claus Østerbye Nørgaard Greve, Stålbjergvej 4, Brobyværk, 5672 Broby

Tlf.: 28 92 68 88                                 Mail: c@mail.dk

X