Foreningen til forskønnelse af Brobyværk

Forening oprettet i 2010.

 

Formålet med foreningen er, at forskønne og bevare Brobyværk og Sdr. Broby, herunder de kultur og bygningsmæssige værdier.

 

Foreningen har bla. været drivkraften bag etableringen af lys i bøgetræet v/Brobyværk Kro. Træet tændes første søndag i advent og står tændt de efterfølgende 3 vintermåneder.

 

For yderligere information kontakt formand, Niels Hviid, tlf. 4016-1347.

X