Årsmøde i Brobyværk Lokalråd den 9. april 2019 kl. 19.00 på Brobyværk Kro

ÅRSMØDE  I LOKALRÅDET

Tirsdag den 9. april 2019 kl. 19.00 på Brobyværk Kro

Aftenens program:

Velkomst ved lokalrådet

Årsmøde ifølge vedtægterne:

1.  Valg af dirigent

2.  Beretning ved lokalrådet

3.  Forelæggelse af revideret regnskab

4.  Indkomne forslag – (forslag skal være lokalrådet i hænde
       senest 14 dage før årsmødet).

5. Valg af rådsmedlemmer – på valg for 2 år er:

        Leif Madsen – ønsker ikke genvalg

6.  Valg af to bilagskontrollører/regnskabsrevisorer

     – på valg er: Lillian Hansen og Keld Sørensen

7.  Eventuelt

Afslutning af årsmødet, derefter

 

  BORGERMØDE

Med lokal orientering.

Indlæg fra arbejds-grupper under lokalrådet.

Indlæg fra forskellige foreninger i vores område.

Author: Margit Larsen

Share This Post On
X