Ekstraordinært årsmøde i Brobyværk Lokalråd

Ekstraordinært årsmøde i LOKALRÅDET

 Torsdag den 14. juni 2018 kl. 19.00 i Brobyværkhallen

 

Dagsorden

Velkomst

  1. Valg af dirigent
  2. Vedtægtsændring til § 4

Nuværende tekst:

“Det ordinære årsmøde afholdes i april måned. Indkaldelse til årsmødet sker med 4 ugers varsel med husstandsomdelt indkaldelse samt med opslag hos de erhvervsdrivende og på hoveddøren til Brobyværk Hallen.”

Forslag til ny tekst:

      ”Det ordinære årsmøde afholdes i april måned.

      Indkaldelse til årsmødet sker med  4 ugers varsel

      med annonce i lokalavisen samt med opslag ved de

      erhvervsdrivende og ved Brobyværk Hallen.”

  1. Eventuelt

Afslutning

 

Lokalrådet byder på øl og vand.

 

 

Author: Margit Larsen

Share This Post On
X