Årsmøde i Brobyværk Lokalråd d. 24. april 2018 kl. 19.00

ÅRSMØDE  I LOKALRÅDET

 Tirsdag den 24. april 2018 kl. 19.00 i Brobyværkhallen

 

 Aftenens program:

Velkomst ved lokalrådet

Årsmøde ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved lokalrådet
  3. Forelæggelse af revideret regnskab
  4. Indkomne forslag – (forslag skal være lokalrådet i hænde
    senest 14 dage før årsmødet).
  5. Valg af rådsmedlemmer – på valg for 2 år er:

Per Svanegaard – modtager ikke genvalg

Jørgen Skree – modtager ikke genvalg

  1. Valg af to bilagskontrollører/regnskabsrevisorer

– på valg er: Lillian Hansen og Keld Sørensen

  1. Eventuelt

Afslutning af årsmødet, derefter

 

 

BORGERMØDE

Med orientering om skole og information om cykelstiprojekt.

Indlæg fra Stigruppen og PR-gruppen (arbejds-grupper under lokalrådet).

Indlæg fra forskellige foreninger i vores område

 

Lokalrådet byder på kaffe og brød, øl og vand.

 

Author: Margit Larsen

Share This Post On
X